วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2021

สวพ. FM 91 สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร

12 ต.ค. 2564 | 14:30:42

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน สั่งตรวจสอบประเด็นดังกล่าวเป็นการด่วน เพื่อเร่งหาข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุด ซึ่งกรมชลประทานไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้ประชุมหารือร่วมกับ นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ นายชีวิน อินทรานุกูล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน และนายณัฐพล วุฒิจันทร์ เลขานุการกรม และ Conferrence ร่วมกับ นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว พิจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร เพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และตอบข้อสงสัยให้สาธารณะชนทราบโดยเร็วต่อไป..


Share this:

พิจิตร

พิจิตร

ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

Related Posts

Next Post